Xoài Sấy

Xoài Sấy Dẻo do nhà Nut Garden cung cấp được sản xuất trên hệ thống công nghệ hiện đại, theo hệ chuỗi dây chuyên khép kín, đóng gói và bảo quản theo tiêu chuẩn an toàn, vô trùng tuyệt đối. Tất cả sản phẩm của nhà Nut Garden đã được cập giúp phép chứng nhận.