Mix Nut & Fruits

Mixed Nut 3in1 – 500g

320,000

Mix Nut & Fruits

Mixed Nut 4in1 – 500g

295,000
230,000

Hạt Dinh Dưỡng

Hạt Hạnh Nhân – 500g

220,000

Hạt Dinh Dưỡng

Hạt Macca 500g (còn vỏ)

170,000

Hạt Dinh Dưỡng

Hạnh Nhân Bơ – 465g

170,000

Hạt Dinh Dưỡng

Hạt Bí Xanh – 500g

180,000