Giảm giá!
160,000 145,000 / gói 500gram
Giảm giá!
190,000 170,000 / Gói 500gram
Giảm giá!
185,000 175,000 / Gói 500gram
Giảm giá!
300,000 280,000 / Gói 500gram
Giảm giá!
190,000 175,000 / Gói 500gram
Giảm giá!
250,000 225,000 / Hộp 500gram
Giảm giá!

Hạt Dinh Dưỡng

Hạt Sachi 500G loại 1

200,000 175,000 / Hộp 500gram
Giảm giá!
250,000 229,000 / Hộp 500gram
Giảm giá!

Hạt Dinh Dưỡng

Hạt điều Wasabi

250,000 229,000 / Hộp 500gram
Giảm giá!

Hạt Dinh Dưỡng

Hạt điều rang muối

200,000 169,000 / Gói 500gram
Giảm giá!

Hạt Dinh Dưỡng

Nhân Hạt Macca Úc loại 1

430,000 400,000 / Gói 500gram
Giảm giá!
420,000 400,000 / Hộp 500gram
Giảm giá!
250,000 225,000 / Gói 500gram
Giảm giá!
240,000 200,000 / Gói 500gram
Giảm giá!

Hạt Dinh Dưỡng

Yến mạch Quaker Mỹ

80,000 69,000
Giảm giá!

Hạt Dinh Dưỡng

Hạt dẻ cười Mỹ

210,000 199,000 / Gói 500gram
Giảm giá!

Hạt Dinh Dưỡng

Hạt thông Mỹ

240,000 225,000 / Gói 500gram
Giảm giá!

Hạt Dinh Dưỡng

Hạt lanh Canada

190,000 169,000 / túi 1kg
135,000